Film Fan Site - Actress
Name : Tasma Walton
Birth : 19 August 1973
Died :  
Nationality: Australia
Tasma Walton
Links
Comment
Tasma Walton is an Australian actress on film and television.
Films
Virtual Nightmare (2000)
Airtight (1999)

Oscars
None
Tasma WaltonTasma WaltonTasma Walton