Film Fan Site - Actress
Name : Freida Pinto
Birth : 18 October 1982
Died :  
Nationality: India
Freida Pinto
Links
Comment
Freida Pinto is an Indian actress who came to fame in Slumdog Millionaire.
Films
Immortals (2011)
Slumdog Millionaire (2008)

Oscars
None
Freida PintoFreida PintoFreida Pinto